Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gb015500/www_root/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery.php on line 31

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gb015500/www_root/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/gb015500/www_root/templates/glassofwine/functions.php on line 616

Nitrianska kráľovská vínna cesta je najväčšou a najdlhšou na Slovensku. Spája regióny, mestá, obce aj lokality, v ktorých sa dorába najušľachtilejší nápoj na svete – VÍNO. Nitrianska kráľovská vínna cesta má štyri vetvy stretávajúce sa v stNKVCaroslávnej Nitre. Hornonitrianska vedie od prameňa rieky Nitry, Tekovská od Topoľčianok a Pukanca, Južnoslovenská od Dunaja a Považská od Vrbového a Serede. V našich zemepisných šírkach počalo pestovanie viniča už pred dvetisícpäťsto rokmi o čom svedčia viaceré archeologické nálezy. Najstarší datovatelný nález na Slovensku je z pahorku Molpír pri Smoleniciach starý cca 2700 rokov. Na úpätí bájneho Zobora nad Nitrou je nález starý 2300 až 2400 rokov. Tieto najstaršie vinice u nás zakladali kultúrne vyspelí Kelti. Po Keltoch to boli starí Rimania. Veľkým milovníkom vína bol rímsky cisár Marcus Aurelius Robus. (276 – 282 n.l.). Na jeho rozkaz všetky rímske posádky na vhodných miestach zakladali vinohrady. Pestovanie viniča a výrobu vína od nich prebrali starí Sloveni, naši predkovia. Takto vinič u nás natrvalo zapustil svoje korene do našej zeme, hospodárstva, cirkevného, kultúrneho aj spoločenského života.

Významným prínosom pri formovaní vinohradníctva a vinárstva bol príchod a rozvoj kresťanstva. Postavením Pribinovho kostola v Nitre v roku 828 až 30, víno sa stalo liturgickým nápojom, vyžadujúcim jeho vysokú kvalitu a čistotu. V IX storočí je potvrdená existencia prvého kláštora na území bývalého Uhorska a to benediktínskeho kláštora svätého Hypollita pod Zoborom. Jeho mnísi založili slávu zoborských vín, čo potvrdzuje latinský výrok Alexandra Lombardiniho „vinunum zoborense est decus gloria mensae“. Sláva ti víno zoborské, ktoré nás už vyše tisícročia sprevádzaš. Si inšpiráciou umelcov, učencov, básnikov, si potešením, povzbudením i osviežením všetkých svojich ctiteľov. Za zmienku stojí, že kráľ Svätopluk, kniežati Bořivojovi, ako dar posiela víno benediktínov zo zoborského kláštora. Zachutilo aj kňažnej Ludmile, ktorá sadenice viniča dala vysadiť na Mělníku, kde víno dodnes nesie jej meno. Jej vetvy spájajú vinohradnícke oblasti Nitriansku, Južnoslovenskú a Malokarpatskú. Rozprestiera sa na území štyroch krajov: Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Banskobystrického.

Naše chutné vínka boli žiadané na mnohých panovníckych a kniežacích dvoroch v Prahe, Viedni, Krakove v Stoličnom Bielom Hrade, Budapešti, Kyjeve, v Londýne i ďalších dvoroch. Tieto vzácne nápoje boli z Nitry rozvážané po starých cestách, ktorých tradície dnes obnovujeme. Je to významný akt, spájajúci históriu s prítomnosťou.

Vyhľadávanie